Bảo tàng văn hóa dân gian

folklore1

Bảo tàng thuộc Trung tâm bảo tồn di tích Hội An, được đặt tại ngôi nhà cổ số 33 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An.

folklore2Bảo tàng văn hoá dân gian Hội An đã sưu tầm được trên 600 hiện vật, nhưng mới trưng bày khoảng 500. 90% số đó là hiện vật gốc, được sắp xếp theo các chủ đề: các lĩnh vực văn hoá dân gian, các làng nghề truyền thống, trang phục truyền thống, các trò chơi dân gian…

Những hiện vật trong bảo tàng giúp du khách trong và ngoài nước có thêm nhiều thông tin bổ ích về vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử này.
folklore3