Hội quán Dương Thươngduongthuong1Hội quán nằm trên số 64 Trần Phú, ngay tại chùa Phúc Kiến. Hội quán được xây dựng từ năm 1741 bằng sự đóng góp của các thương nhân trong ngũ bang: Phúc Kiến, Quảng Châu, Triều Châu, Hải Nam và Gia Lăng để thờ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu và làm nơi hội họp đồng hương, giúp nhau làm ăn buôn bán. Tại đây còn có tấm bia “Dương Thương Hội quán công nghị điều lệ” ghi rõ 10 điều công nghị của Hoa kiều trong quá trình làm ăn ở đất Hội An.

duongthuong3Năm 1928, hội quán được đổi tên thành Trung Hoa quán và sau đó thành trường văn hóa Lễ Nghĩa. Nơi đây thường tổ chức các khóa học tiếng hoa dành cho con em trong gia tộc.