Kỷ niệm 15 năm Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

Thời gian Nội dung hoạt động Địa điểm tổ chức
Chưa xác đinh thời gian Trưng bày ảnh “Di sản thế giới” tại Hội An Đường Nguyễn Phúc Chu
Từ ngày 23-30/11/2014 Tuần phim Hội An Rạp Hội An
Ngày 04/12/2014 Giải việt dã truyền thống “Vì di sản văn hoá thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Hội An” Quảng trường Sông Hoài
Ngày 04/12/2014 Diễu hành xích lô hoa Khu Phố cổ
Ngày 05/12/2014 Tổ chức đêm phố cổ Khu Phố cổ
Từ ngày 02-05/12/2014 Giao lưu văn hóa nghề thủ công mỹ nghệ Hội An – Hàn Quốc Quảng trường Sông Hoài
Ngày 06/12/2014 Hội thi “Chúng em với Di sản và Môi trường Hội An” Nhà hát thành phố

Nguồn: Trung tâm Văn Hóa – Thể thao Hội An