Nhập cảnh vào Việt Nam được mang theo gì

Một người xuất cảnh đi du lịch, làm việc ở nước ngoài, khi về nước họ được mang theo những gì? Số lượng và văn bản nào quy định về việc này? Người nhập cảnh vào Việt Nam được mang … Continue reading

Thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Tất cả các khách du lịch muốn vào Việt Nam đều phải xuất trình thị thực nhập cảnh (Visa). Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn vào Việt Nam phải làm 3 đơn xin … Continue reading