Thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam

Tất cả các khách du lịch muốn vào Việt Nam đều phải xuất trình thị thực nhập cảnh (Visa). Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn vào Việt Nam phải làm 3 đơn xin thị thực nhập cảnh theo mẫu sẵn kèm theo 3 ảnh cỡ 4×6 cm chụp nửa người mắt nhìn thẳng, đầu để trần (ảnh chụp trước khi làm thủ tục không quá 1 năm).

Ðể việc xét cấp thị thực được nhanh chóng, khách du lịch gửi trước cho du lịch Việt Nam những nội dung sau:Họ và tên- ngày và nơi sinh- quốc tịch- nghề nghiệp- nơi cư trú hiện nay-số hộ chiếu (nếu có)- thời gian và cửa khẩu xuất nhập cảnh ở Việt Nam. Riêng người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn về nước du lịch kết hợp thăm quê hương gia đình phải cần thêm: ngày và số giấy phép xuất cảnh (nếu có) hoặc thời gian, lý do và hình thức xuất cảnh- họ và tên, địa chỉ những người đang sống ở Việt Nam là thân nhân của khách.Một đơn kèm một ảnh khách du lịch gửi cho cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự quán của nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài mà khách du lịch thấy thuận tiện.

vietnamvisa1

Sau 3-5 ngày các cơ quan du lịch sẽ thông báo kết quả xét duyệt và khách cần liên lạc với các lãnh sự quán và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực. Sau khi nhập cảnh Việt Nam, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam về nước có thời hạn trình báo tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam như đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước.2. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài là thân nhân hay người phục vụ riêng cùng đi hoặc vào thăm người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trình báo tạm trú theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Tại Hội An, bạn có thể liên hệ
Văn Phòng Xuất Nhập Cảnh Hội An
Add: 88 Phan Chau Trinh St, Hoi An
Tel: (84-510) 3 910093

Bạn có thể nộp visa online tại www.visatovietnam.org

Nguồn: Cục quản lý xuất nhập cảnh
www.hoian-tourism.com
Pround to be your local guide