Những địa điểm cần biết ở Hội An

• Văn phòng du lịch Hội An

ĐC: 45 Le Loi St, Hoi An

ĐT: (84-510) 3 861206

Fax: (84-510) 3 910029

• Phòng Thương mại & Du lịch Hội An

ĐC: 33-35 Phan Boi Chau

ĐT: ( 84-510) 3 861666

• Đồn Công an

ĐC: 8 Hoang Dieu St, Hoi An

ĐT: (84-510) 3 862358

• Văn phòng hướng dẫn
Add: 5 Hoang Dieu
Tel: (84-510) 3 862715

• Taxi
Taxi Me Linh:
Tel: (84-510) 3. 914914

Taxi Hội An:
Tel: (84-510) 3. 919919

Taxi Faifoo:
Tel: (84- 510) 3 91 91 91

• Phòng Xuất nhập cảnh
ĐC: 88 Phan Chau Trinh St, Hoi An
ĐT: (84-510) 3 910093