Bưu điện Hội An

Dịch vụ Bưu chính – Viễn thông:  Dịch vụ điện thoại, internet, fax, chuyển phát nhanh, EMS, thư bảo đảm; bưu kiện trong nước, ngoài nước; chuyển tiền bằng thư, chuyển tiền nhanh; điện hoa… phát triển rất mạnh ở Quảng Nam, du khách có thể thực hiện các hoạt động này ngay tại khách sạn, khu du lịch mình đang lưu trú hoặc các bưu điện.

Địa chỉ: 4B Tran Hung Dao  TP. Hoi An
Phone: 3862 555 / 3 862 666 /3 862 777