Karaoke ở Hội An

 

– Karaoke Ngày Mới
401 Hai Bà Trưng
Phone: (0510) 3.863610
– Karaoke Dạ Cát
519 Hai Bà Trưng
Phone: (0510) 3.916522
– Karaoke Sen Hồng
75 Bà Triệu
Phone: (0510) 3.863456
– Karaoke Doremi:
18 Hùng Vương
Phone: (0510) 3.862535
– Karaoke Phố Mới
79 Bà Triệu
Phone: (0510) 3.862535
– Karaoke Tố Quyên
65 Hùng Vương
Phone: (0510) 3.917414
– Karaoke Vệ Nữ
CL1-10,11 Nguyễn Phúc Chu
Phone: (0510) 3.933888
– Nhạc Việt
65A Phan Đình Phùng
Phone: (0510) 2.222 500

 

– Karaoke Quỳnh Châu
43 Núi Thành
Phone: (0510) 3.921228
– Karaoke Phương Lan
81 Bà Triệu
Phone: (0510) 3.861022
– Karaoke Tường Vy
83 Bà Triệu
Phone: (0510) 3.863833
– Karaoke Thanh Thảo
413 Cửa Đại
Phone: (0510) 3.921228
– Karaoke Hoàng Tuấn
78 Bà Triệu
Phone: (0510) 3.863881
– Karaoke Game Luan
32 Phan Châu Trinh
Phone: (0510) 3.863881
– Karaoke Nhật Huy Hoàng
58 Bà Triệu
Phone: (0510) 3. 910313
– Karaoke Game
194 Phan Đình Phùng
Phone: (0510) 3.910403