Karaoke in Hoi An

– Karaoke Ngày Mới
401 Hai Bà Trưng
Phone: (0510) 3.863610
– Karaoke Da Cat
519 Hai Ba Trung
Phone: (0510) 3.916522
– Karaoke Sen Hong
75 Ba Trieu
Phone: (0510) 3.863456
– Karaoke Doremi
18 Hung Vuong
Phone: (0510) 3.862535
– Karaoke Pho Moi
79 Ba Trieu
Phone: (0510) 3.862535
– Karaoke To Quyen
65 Hùng Vương
Phone: (0510) 3.917414
– Karaoke Venus
CL1-10,11 Nguyen Phuc Chu
Phone: (0510) 3.933888
– Nhac Viet
65A Phan Dinh Phung
Phone: (0510) 2.222 500

– Karaoke Quynh Chau
43 Nui Thanh
Phone: (0510) 3.921228
– Karaoke Phuong Lan
81 Ba Trieu
Phone: (0510) 3.861022
– Karaoke Tuong Vy
83 Ba Trieu
Phone: (0510) 3.863833
– Karaoke Thanh Thao
413 Cua Dai
Phone: (0510) 3.921228
– Karaoke Hoang Tuan
78 Ba Trieu
Phone: (0510) 3.863881
– Karaoke Game Luan
32 Phan Chau Trinh
Phone: (0510) 3.863881
– Karaoke Nhat Huy Hoang
58 Ba Trieu
Phone: (0510) 3. 910313
– Karaoke Game
194 Phan Dinh Phung
Phone: (0510) 3.910403