Những số điện thoại khẩn cấp

13   Cảnh sát
114   Cứu hỏa
115   Xe cứu thương
116   Dịch vụ tra cứu số điện thoại theo yêu cầu
117   Dịch vụ báo thời gian
1081 Những trang vàng Thông tin & Dịch vụ Tư vấn
1080 Thông tin chung