Con người Hội An

etiquette

Hội An trở thành di sản văn hóa nhân loại đã hơn 18 năm. Thành quả lớn nhất của công cuộc bảo tồn di sản Hội An chính là con người Hội An đã giữ được mình và giữ được di sản cho nhân loại.

Con người Hội An rất đặc biệt. Họ ăn không nhanh, nói không to và đi không vội. Cái gì cũng chậm rãi, không ào ào, có cung bậc của nó; luôn thay đổi nhưng không biến động. Một thời cả Hội An nhà nhà dệt vải, nhưng họ vẫn làm trong ngôi nhà cổ chật hẹp của mình, không cơi nới. Nhờ đó mà còn lại nhà cổ, phố cổ chứ không thì đã mất hết. Đối với những người thích sự đổi thay, ở Hội An lâu ngày dễ thấy chán nhưng khi rời Hội An lại thấy nhớ.

haetiquetteỞ đây anh không thể sống một mình được. Điều này bắt nguồn từ nhiều yếu tố: quá trình lưu dân lập ấp, công cuộc hành phương Nam mở cõi… khiến người ta phải sống gắn bó với nhau. Thêm vào đó là vùng cửa sông, biển đảo năm nào cũng có hai ba trận lụt, sống một mình là chết!

Buổi đầu lập làng chỉ là những người thân thiết với nhau, phố không bắt đầu từ những con người xa lạ mà được hình thành từ những người thân thiết, những người cùng họ hàng, huyết thống, dòng tộc. Người làng Minh Hương, làng Cẩm Phô, nếu truy gia phả từ đời ông cố, ông tổ thế nào cũng có bà con thân thích với nhau. Bản thân dòng họ đã có tính cố kết cộng đồng, cho nên từ dòng họ mới hình thành nên làng, nên phố. Mà chắc chắn đã có quan hệ tộc họ không ai không quan tâm đến nhau. Lịch sử mấy trăm năm cho thấy tính cố kết cộng đồng tại đây là không thể phá vỡ được.

Đó không phải là bảo thủ mà đó mới là Hội An.